Tények a Velencei Városi Uszodáról a "Számadás" tükrében.

2024. május 16.

Gerhard Ákos, Velence Város polgármestere a Velencei Híradó áprilisi, "Számadás" címet viselő számában több helyen is, jelenős terjedelemben nyilatkozik az általa szándékosan meghiúsított uszoda beruházásról.

A Velencei Híradó Velence Város Önkormányzatának hivatalos kiadványa, ezért meglepetten olvastuk polgármester úrnak az okiratokkal igazolt tényekkel ellentétes állításainak hosszú sorát.

Mivel a VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság volt, illetve lett volna az uszoda építtetője, ezért szükségesnek tartjuk az alábbiakban közzétenni a polgármesteri állításokkal szemben álló tényeket.

Polgármester úr sommás kijelentése:

"Először is megkaptuk az engedélyek és anyagi fedezet nélkül elkezdett FINA versenyuszoda betonalapját. Egy olyan jogellenes építkezést, amelyhez a város korábbi fideszes polgármestere egy legalább 500 millió forint értékű, a város tulajdonát képező tóparti telket mindenféle jogi szabályozás, biztosítékok és képviselőtestületi döntés nélkül ingyen átadott egy sajtpapíron annak a befektetői körnek, amely végül betonba fojtotta a tópartot."

A tény ezzel szemben az, hogy az uszoda építése érvényes és hatályos, jogerős építési engedély alapján teljesen jogszerűen kezdődött meg.

Az állítás azon része, hogy az Önkormányzatnak nem volt anyagi fedezete az építkezésre igaz, de erre nem is lett volna szükség, mivel az építkezés forrását a VELENCE PLUS Kft. biztosította volna az akkor hatályos jogszabályok alapján igénybe vehető társasági adó felajánlásokból (TAO támogatás), ami gyakorlatilag teljeskörű állami támogatást jelentett volna. Ezen forrás egy része már a VELENCE PLUS Kft. bankszámláján rendelkezésre állt az építkezés megkezdésekor, egy másik része rendelkezésre állt az MVLSZ erre elkülönített számláján, a fennmaradó részére pedig már előkészített megállapodások biztosították a szükséges fedezetet és így a kivitelezési folyamat finanszírozását. A mai napig is kellemetlen a Társaságunk részére, hogy a cégek részéről felajánlott TAO támogatás végül nem került felhasználásra a Velencei Uszodára, azt vissza kellett fizetni. A Magyar Vízilabda Szövetség a VELENCE PLUS Kft. sportfejlesztési programját, amely az uszoda megépítésére irányult, 2015. évtől kezdődően több határozattal jóváhagyta.

Összefoglalva tehát TAO forrás felhasználásával készült volna el az uszoda, amely így az Önkormányzat részéről semmilyen pénzkiadást nem igényelt volna. Ebből az anyagi forrásból készült el az a közel 900 millió forintnyi munka is, ami a további építkezés Önkormányzat részéről történt szándékos megakadályozásáig megvalósult.

A VELENCE PLUS Kft. évekig tartó, jelentős előkészítő munkájának eredményeként a szükséges anyagi források lehetővé tették volna az uszoda felépítését, önkormányzati pénz felhasználása nélkül.

Szükséges hangsúlyozni, hogy az uszoda építését Gerhard polgármester úr és képviselő testülete megválasztásáig Velence Város Önkormányzata minden kétséget kizárólag támogatta, ebben a tárgyban több képviselő testületi döntés is született, amelyek közül a legfontosabbak:

2015. október 15.

2017. április 27.

2019. július 4.

Ezen felhatalmazás alapján kötöttünk szerződést az uszoda építésére és került sor az alapkő ünnepélyes letételére, amit az EMLÉKLAP is igazol.

Az uszoda valóban az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Velence 4509/2 helyrajzi szám alatti telken épült volna fel. Gerhard polgármester úr állításával ellentétben a telek nem tóparti. A telek és a tópart között egy másik önkormányzati tulajdonú ingatlan húzódik, amelyet semmilyen formában nem érintett volna a beruházás.

Szó sem volt arról, hogy az Önkormányzat ingyenesen átadta volna a telket: a telek akkor is és most is az Önkormányzat tulajdona, az uszoda felépítését követően is az Önkormányzat a telek tulajdonosa.

A "befektetői kör" kijelentés is teljesen értelmezhetetlen a tények tükrében, mert amint a fenti képviselő testületi határozatokból is kiderült, a VELENCE PLUS Kft. részben az Önkormányzat tulajdonában van. Az építkezés megkezdésekor az Önkormányzat a VELENCE PLUS Kft. üzletrészeinek 40%-át tulajdonolta. Tagja volt a társaságnak ezen felül a Velence-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület 20%-os tulajdonrésszel valamint egy 40%-os tulajdoni arányú kft.

A társaság többségi tulajdonosai tehát az Önkormányzat és az Egyesület, mint nonprofit civil szervezet voltak.

A VELENCE PLUS Kft. tehát valóban az Önkormányzat ingatlanán építette volna fel az uszodát, de NEM önkormányzati pénzből. Az Önkormányzat a saját telkén álló uszodában a Velence Plus Kft-ben lévő üzletrészéből eredően 40%-os tulajdonnal rendelkezett volna. Mai értéken tehát az Önkormányzatnak a telek tulajdonjogának megtartásával - hozzávetőleg 4 milliárd forint vagyonnövekménye lenne! Ettől a közvagyon növekménytől esett el az Önkormányzat az építkezés Gerhard polgármester úr általi leállításával.

Ezen felül a telken most ott áll egy nagyon nehezen hasznosítható, vagy több százmillió forintos költséggel elbontható szerelő beton.

Az uszoda a sportesemények mellett természetesen kiválóan alkalmas lett volna a velencei, sőt az összes tókörnyéki gyermek úszásoktatásának befogadására is, mivel könnyen belátható, hogy egyetlen, erre egyébként alkalmas sportuszodában sem rendeznek az év minden napján, különösen nem hétköznapokon, iskolaidőben sportversenyeket.

A VELENCE PLUS Kft. jelenleg is az egyetlen úszás- és vízilabda oktatással foglalkozó szervezet Velencén, amely ezt a tevékenységét az uszoda építés megkezdése előtt is, több évre visszamenőleg, aktívan végezte és a mai napig végzi, bár lényegesen mostohább körülmények között.

A polgármester úr által hiányolt tanuszoda megépítésének elképzeléséről az Önkormányzat képviselő testülete tudomásunk szerint semmilyen döntést nem hozott, ilyen projekt előkészítése meg sem kezdődött, erről az elképzelésről eddig nincs is tudomásunk. Elképzelésünk sincsen, hogy miből akarna egy ilyen, sok milliárdos beruházást megvalósítani az Önkormányzat, mert a tanuszodákra TAO forrást nem lehet felhasználni.

Az uszoda építés leállítása nem megvédte az Önkormányzat vagyonát, hanem több milliárdos vagyonnövekedést akadályozott meg, a felesleges építési költséget és az elbontás költségét figyelembe véve milliárdos közvetlen kárt okozva részben Velence lakosságának, részben az Önkormányzat saját cégének.

Tette ezt az Önkormányzat képviselő testületének korábbi, az uszoda építést több döntéssel is egyértelműen támogató álláspontjával szemben. Ezzel szándékosan megakadályozva a több milliárdos beruházást egyetlen, amúgy az Önkormányzatnak felróható formai hiányosság, egész pontosan egy hiányzó pecsét pótlásának megtagadásával.

A VELENCE PLUS Kft. több alkalommal kérte az Önkormányzatot ezen adminisztratív hiányosság pótlására, amit Gerhard polgármester úr mindvégig megtagadott.

A Székesfehérvári Törvényszék 2023. évben meghozott jogerős ítélete megállapította, hogy a VELENCE PLUS Kft-ét nem terheli jogi felelősség az építkezés meghiúsulása miatt, azt az Önkormányzat idézte elő. Erről a 2023. október 26. napján meghozott bírósági ítéletről Gerhard polgármester úr a nyilvánosságot mind a mai napig nem tájékoztatta, annak ellenére, hogy arról az Önkormányzatnak is természetesen tudomása van.

A VELENCE PLUS Kft. fentiek okán pert indított az Önkormányzattal szemben 6,4 milliárd forint összegű kárának megtérítése iránt. A perben a keresetlevelet a Székesfehérvári Törvényszék az Önkormányzat részére kibocsátotta, de erről tudomásunk szerint Gerhard polgármester úr a mai napig sem az Önkormányzat képviselő testületét, sem a nyilvánosságot nem tájékoztatta.

Gerhard Ákos Emőd Polgármester Úr szavai:

"Minek ide uszoda a tóban is lehet úszni."

Image